Docent Pia Siljander är Årets vetenskapskongresspåverkare 2017

Nyheter   9.10.2017 15.03   Uppdaterad 9.10.2017 15.15

Docent Pia Siljander vid Helsingfors universitet premierades 5.9.2017 för sitt arbete med anordnande av internationella vetenskapskongresser i Finland. Priset delades ut i samband med evenemangen PromoExpo och Företag2017 som ordnades i Mässcentrum i Helsingfors 5-6.9.2017. Priset på 5 000 euro finansieras av Stiftelsen Finlands Mässa.

Docent Siljander arbetar som universitetslektor i hälsobiokemi vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har varit med om att anordna seminarier och kongresser med koppling till sitt eget forskningsområde, bland annat 5th MEMBREC symposium: Extracellular vesicles och EU COST Action BM1202 ”Microvesicles and exosomes in health and disease” MC- och WG-möten.

Pia Siljander konstaterar att vetenskapliga kongresser gör det möjligt för forskare att föra en dialog som bygger på den senaste forskningen. Kunskapsdelande, forskarnas nätverkande och nya samarbetsmöjligheter är det bästa med vetenskapskongresser. Särskilt inom sådana forskningsområden, där nya forskningsrön publiceras i snabb takt och utvecklingen är snabb, är det möjligt att få tillgång till den allra senaste och ännu inte publicerade forskningen endast vid vetenskapliga konferenser, säger Siljander. Att ordna en kongress är både utmanande och givande. Organiseringen kräver bra samarbete och planmässighet. Jag har haft glädjen att få både nya ivriga och mer erfarna organisatörer med i arrangemangen, och dessutom har jag fått stöd av bland annat Vetenskapliga samfundens delegation. Exempelvis MEMBREC-konferensserien vid Helsingfors universitet fortsätter även denna höst tack vare nya frivilliga arrangörer, tackar Siljander.

Priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" (Årets vetenskapskongresspåverkare) tilldelas en person som haft en positiv inverkan på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet och som har ansökt om och lyckats få internationella konferenser till Finland. Pristagaren skapar en positiv bild av sitt vetenskapsområde och är ett framtidslöfte för vetenskapsområdet. Priset delades i år ut för femte gången. Tidigare pristagare är professor i elektronik och datakommunikationsteknik vid Tammerfors tekniska universitet Jari Nurmi (2013), religionsvetare och migrationsforskare vid Åbo Akademi Tuomas Martikainen (2014), professor i industrimatematik vid Helsingfors universitet Samuli Siltanen (2015) och professor i internationell historia vid Tammerfors universitet Marjaana Niemi (2016).

Ansökningsperioden för priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja 2018” inleds i januari.