VSDs höstmöte närmar sig – på agendan val av styrelse, VEP 2018 och strategiprocessen

Meddelanden   11.8.2017 15.20   Uppdaterad 11.8.2017 15.27

Ansökningstiden för statsunderstödet som söks för VSDs verksamhet börjar en månad tidigare än förut*, således också årsmötet – mötet hålls på måndagen den 25.9 kl. 13 i Vetenskapernas hus. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2018 och val av revisorer. På mötet presenteras också resultaten av strategienkäten till medlemssamfunden och diskuteras, vad vi vill att VSD är år 2023. Dessutom berättar vi om strategiworkshopar för medlemssamfunden som ordnas under hösten. I medlemsbrevet som snart skickas finns mera information om höstmötets ärenden.

Medlemssamfunden kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter på förhand innan höstmötet via en webblankett. Dessutom kan kandidater föreslås också på plats på mötet, eftersom alla som har rätt att utöva beslutanderätt ska garanteras rätt att delta i kandidatnomineringen för valet, enligt föreningslagen. En blyg önskan är ändå att kandidater skulle föreslås innan höstmötet, så att ni i god tid kan se vilka som är intresserade av styrelsearbete.

Kandidater kan alltså innan höstmötet föreslås via en webblankett, som öppnas på VSDs www-sidor på måndagen 14.8. Kandidaternas namn kommer att publiceras på webbsidorna alltefter som förslag har gjorts. Förslag kan göras ända till måndagen 18.9. Mer information fås av verksamhetsledaren, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

Mötesmaterialet skickas till samfundens kontaktpersoner per e-post senast 14 dagar före årsmötet. Vi ber samfunden att granska att ert samfunds uppgifter är korrekta i medlemssamfundsförteckningen på www-sidorna https://www.tsv.fi/sv/verksamhet/medlemssamfund. Korrigeringar i uppgifterna ska lämnas SÅ SNART SOM MÖJLIGT till adressen tsv(at)tsv.fi.

Se till att ni väljer en mötesrepresentant och att hen har med sig till mötet en undertecknad fullmakt, som kommer med mötesposten. Fullmakten finns också här PDF iconVALTAKIRJA.pdf

*Obs! Ansökningstiden för understöd för publikations- och internationell verksamhet är som vanligt i september och för konferensunderstöd i oktober.