Månadens medlemssamfund är Donnerska institutet

Nyheter   5.8.2019 9.36   Uppdaterad 4.8.2020 9.27

Donnerska institutet (DI) för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut och specialbibliotek på Biskopsgatan i Åbo, mitt i Åbo Akademis campus. De flesta kunder som besöker oss är studeranden och forskare inom religionsvetenskap, teologi och närliggande ämnen, men institutet och biblioteket är öppet för alla med intresse för religionsforskning.

Institutet grundades år 1959 tack vare Uno och Olly Donners testamente till Stiftelsen för Åbo Akademi. Makarna Donners vision var att grunda ett institut som på ”strängt vetenskaplig grund” understöder och bedriver forskning kring religion och kultur. De var särskilt intresserade av mysteriereligioner, esoterism och antroposofi. Uno Donner var den första ordföranden för Antroposofiska sällskapet i Finland. För paret Donner var det också viktigt att institutet skulle intressera sig för samtida frågor och fenomen inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur. Därför är DI verksamt inom religionsforskning i bred bemärkelse.

Gammal bild på Olly och Uno Donner.
Olly och Uno Donner. Bild: Åbo Akademis Biblioteks bildarkiv.

Forskning och bibliotek

Till institutets kärnverksamhet hör forskningen och biblioteket. DI bedriver både egen forskning och understöder forskning inom institutets ämnesområde. Forskningen sker i nära samarbete med bl.a. ämnena religionsvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo universitet. Ett antal forskare har också sina arbetspunkter i biblioteket. DI delar årligen ut doktorandstipendier och ett forskarpris för framstående religionsforskning i Norden.

Till institutets egna publikationer hör open access-tidskrifterna Approaching Religion och Scripta Instituti Donneriani Aboensis, som numera finns i Journal.fi-portalen som upprätthålls av VSD. Approaching Religion har utkommit sedan 2011, medan konferenspublikationen Scripta utkommit sedan 1967. Öppen vetenskap handlar också om att sprida forskningsbaserad kunskap utanför den akademiska världen. Sedan början av året samarbetar DI med Katsomukset-portalen kring blogginlägg på svenska för att berätta om den senaste religionsforskningen i Finland även för en bredare publik.

I dag är DI Nordens största specialbibliotek inom religionsvetenskap med ca 90 000 volymer. Bibliotekets samlingar är sökbara i Åbo Akademis Biblioteks databas och den nationella Finna-portalen. En aktuell fråga är den tryckta bokens framtid. DI bevakar att både historiskt relevant litteratur och den senaste forskningen finns representerad i biblioteket. Inom humaniora utges fortsättningsvis en stor mängd verk i tryckt form, samtidigt som studenter och forskare fortfarande vill använda tryckt litteratur. I samlingarna finns dessutom böcker som inte finns på annat håll i Norden.

En annan utmaning inom forskar- och biblioteksvärlden är att tillgången till de senaste forskningsrönen begränsas av betalväggar och licenser. Därför betyder öppen vetenskap för institutet att vem som helst ska ha möjlighet att låna hos oss och botanisera i de öppna hyllorna.

Institutets evenemang

Samarbeten med olika aktörer gör det möjligt för institutet att ha en mångsidig verksamhet. I början av juni stod institutet värd för konferensen Approaching Esotericism and Mysticism tillsammans med forskningsprojektet Uuden etsijät vid Åbo universitet. Keynote-föreläsarna Per Faxneld, Christine Ferguson, Olav Hammer och Maarit Leskelä-Kärki drog fullt hus, vilket kan ses som ett tydligt tecken på att det internationella intresset för esoterism är stort.

Panelmedlemmar vid bordet framme i salen.
Avslutande paneldiskussion under Approaching Esotericism and Mysticism. Foto: Malin Fredriksson.

Ett annat populärt evenemang där DI medverkar är konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora, som ordnas för nionde gången den 21–23 augusti vid Sibeliusmuseet. Årets tema ”Earth” inleder helheten ”The Five Rings” som stäcker sig över fem år.

Donnerska institutet på Biskopsgatan 13 är öppet vardagar kl. 9-16. Välkomna på besök!

Läs mer på Donnerska institutets webbsidor.