Vetenskapliga samfundens delegation har ny visuell profil

Nyheter   14.8.2019 14.18   Uppdaterad 3.8.2020 14.29

Vetenskapliga samfundens delegation har uppdaterat sin grafiska profil. Syftet med förnyelsen är att samla VSD:s verksamhets delområden och tjänster under samma visuella profil, så att VSD:s mångsidiga verksamhet skulle identifieras som just delegationens verksamhet.

Den grafiska förnyelsen gäller hela VSD, även Öppen vetenskap, Publikationsforum, Vetenskapsbokhandeln, Vetenskapernas hus, Vetenskapsdagarna och tidskriften Tieteessä tapahtuu. Logon, grafiska element och enhetliga fonter samlar VSD:s verksamhets delområden. Delområdenas egna färger framhäver deras individuella identiteter och självständiga verksamhet.

I förnyelsen ansågs viktigt att den visuella profilen är inklusiv och åtkomlig för så många som möjligt. I valet av färger och fonter strävades att uppfylla kriterierna för tillgänglighet, så att VSD:s webbsidor skulle vara fungerande för så många olika användare som möjligt.

En del av den visuella profilens ändringar sker stegvis, men i största delen av kanalerna har den nya profilen redan tagits i bruk i sin helhet. Uppdateringen av den grafiska profilen utförde Jukka Luoma (Created By).