Läs och underteckna Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation

Nyheter   4.4.2019 15.01   Uppdaterad 4.8.2020 9.30

Forskning är internationellt. Så vill vi ha det! Flerspråkighet håller lokalt relevant forskning vid liv. Värna den! Att sprida forskningsresultat på ditt eget språk har inverkan. Stöd det! Det är livsviktigt att interagera med samhället och dela kunskap bortom den akademiska världen. Främja det! Infrastrukturen för vetenskaplig kommunikation på nationella språk är skör. Sköt om den!

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD), Delegationen för informationsspridning (TJNK), Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, Universitets- og høgskolerådet (UHR) och COST-aktionen "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH) har publicerat Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation.

Undertecknarna av Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation uppmuntrar beslutsfattare, universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer, bibliotek och forskare att anta följande rekommendationer:

1. Stöd spridning av forskningsresultat till förmån för hela samhället.

  • Säkerställ att forskare meriteras för spridning av forskningsresultat bortom den akademiska världen och för interaktion med arv, kultur och samhälle.
  • Säkerställ att lika tillgång till forskningskunskap tillhandahålls på flera språk.

2. Värna nationella infrastrukturer för publicering av lokalt relevant forskning.

  • Säkerställ att ideella tidskrifter och bokförlag har både tillräckliga resurser och det stöd som behövs för att upprätthålla höga standarder för kvalitetskontroll och forskningsintegritet.
  • Säkerställ att inhemska tidskrifters och bokförlags övergång till öppen tillgång kan ske på ett behärskat sätt.

3. Främja språkmångfald i forskningens bedömning, utvärdering och finansieringssystem.

  • Säkerställ att forskning av hög kvalitet uppskattas i sakkunnigförfaranden, oavsett publiceringsspråk eller publiceringskanal.
  • Säkerställ att tidskrifter och böcker på alla språk beaktas i tillräcklig utsträckning när metrikbaserade system nyttjas.

Du kan också delta i kampanjen "På alla språk", vars syfte är att väcka beslutsfattare, universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer, bibliotek och forskare att främja flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation. Dela ett uttalande eller en video av ditt eller dina kollegers stöd för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation via Twitter eller Facebook, givetvis #InAllLanguages.