Månadens medlemssamfund är Sällskapet för framtidsstudier

Nyheter   6.9.2019 12.11   Uppdaterad 4.8.2020 9.27

Sällskapet för framtidsstudier har sedan grundandet fungerat som en förenare av alla intresserade av framtiden och dess forskning, främjare av framtidsforskning och uppehållare av framtidsdebatt. Det erbjuder sina medlemmar evenemang med anknytning till framtidsforskning samt utger forskning och andra vetenskapliga skrifter.

En central del av sällskapets verksamhet är evenemang. I höst blir det bland annat ett diskussionstillfälle, Mitä Homo Sapiensin jälkeen?, och utgivningen av tidskriftens Futura nummer 2/2019 Psykologia, kognitiotiede ja tulevaisuuksientutkimus. I samband med utgivningen ordnas en diskussion med anknytning till ämnet i Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors den 26.9. Vid sällskapets evenemang skissar man framtidsutsikter, fördjupar sig i framtidsforskningens teori och metoder samt diskuterar om hurdan framtiden väntas och hoppas vara. I slutet av augusti ordnades ett tvådagars sommarseminarium tillsammans med Otavan Opisto i närheten av S:t Michel. Vid seminariet granskades utvecklingen inom framtidstänkandet och framtidsutsikter. Över 60 personer runtom Finland deltog i seminariets inledningar, diskussioner och uppdrag med framtidsmotiv. Sällskapet är inte aktivt bara i huvudstadsregionen utan har regional verksamhet i bland annat Tammerfors och Åbo, och evenemang lagras också i sällskapets YouTube-kanal. I augusti 2019 startades även ett mentorprogram vars syfte är att öka växelverkan mellan de av framtiden intresserade och förbättra kommunikationen. 

Finlands ledande vetenskapliga tidskrift inom framtidsforskning

Sällskapets referentgranskade tidskrift Futura utkommer fyra gånger om året och är den enda finskspråkiga tidningen inom sitt område. Den eftersträvar att vara en vetenskaplig tidskrift av god kvalitet samt en informationskanal för medlemmarna. Dessutom har sällskapet två publikationsserier: Acta Futura Fennica, i vilken utges monografier och redigerade verk på doktorsavhandlingsnivå, samt Tulevaisuussarja, i vilken utges övriga vetenskapliga skrifter. Det mest populära av sällskapets verk är Miten tutkimme tulevaisuuksia? som handlar om forskningsmetoder och som utkom första gången år 1993. Den tredje upplagan utgavs år 2013. Ett par år sedan publicerades verket översatt till engelska, så att finländsk framtidsforskning skulle få ännu bättre spridning i världen.

Publikationer utställda på ett bord.Sällskapets verksamhet och publikationer visas upp vid egna och samarbetspartners evenemang, såsom här på centrets för framtidsforskning (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) mässa år 2018. Bild: Hazel Salminen.

Framtidens fest år 2020

Sällskapet för framtidsstudier fyller 40 nästa år! Under jubileumsåret ligger fokus speciellt på vår gemensamma framtid och människor bakom framtidsforskningen. Året börjar med seminariet Top Ten Futures 7.2.2020 som behandlar teser angående framtidens makt, och under hela jubileumsåret ordnas verksamhet för medlemmar och andra intresserade.

Om framtiden intresserar, lönar det sig att bli medlem. Sällskapet erbjuder en aktiv, mångvetenskaplig och mångsidig gemenskap samt stöd för utvecklingen av framtidstänkande genom evenemang och publikationer.

Välkommen att göra och undersöka framtid!

Merja Mäkisalo-Ropponen med diplom.
Framtidspriset för år 2018 beviljades riksdagens framtidsutskott. Vice ordförande för framtidsutskottet Merja Mäkisalo-Ropponen (på bilden) mottog priset i samband med sällskapets höstmöte. Bild: Hazel Salminen.