Hakutulos

Lapin tutkimusseura Research Society of Lapland

Lapsuudentutkimuksen seura Finnish Society for Childhood Studies Finländska sällskapet för barndomsforskning

Liikennesuunnittelun Seura Finnish Association for Transport Planning Föreningen för Trafikplanering Verein für Verkehrsplanning, Finnland

Liikuntatieteellinen Seura Finnish Society of Sport Sciences Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland

Luonnonfilosofian seura ry - Sällskapet för naturfilosofi rf. The Finnish Society for Natural Philosophy Finnische Gesellschaft für Naturphilosophie

Luther-Agricola-Seura Luther-Agricola Society Luther-Agricola-sällskapet Luther-Agricola-Gesellschaft

Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys - Finlands Medicinska Radioisotopförening Finnish Society of Nuclear Medicine

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering (FSMPME) Förening för medicinsk fysik och teknik i Finland

Maaseudun uusi aika Finnish Society for Rural Research and Development Nya landbygden

Maaseutuoikeuden Seura Finnish Society for Agricultural Law Landsbygdsrättsliga Sällskapet

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura Finnish Association of Mathematics and Science Education Research

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi Finnish Association of Media and Communication Studies Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap

Mediakasvatusseura Finnish Society on Media Education Sällskapet för Mediefostran

Meijeritieteellinen Seura Finnish Society of Dairy Science

Metsähistorian Seura Finnish Forest History Society Skogshistoriska Sällskapet Gesellschaft der Finnischen Forstgeschichte

Mikael Agricola -seura

Nordenskiöld-samfundet i Finland Nordenskiöld Society in Finland

Nuorisotutkimusseura Youth Research Society Ungdomsforskningssällskapet

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys Finnish Association for Legal and Social Science Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen

Opettajien ja tutkijoiden jaosto (V jaosto)/Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL Teachers' and Researchers' Section/The Finnish Association of Translators and Interpreters Lärar- och forskarsektionen/Finlands översättar- och tolkförbund

Oulun Historiaseura Historical Society in Oulu Societas Historica Ouluensis

Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys Historical Association of Northern Karelia

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys Historical Association of Northern Finland Norra Finlands Historiska Förening

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura Geographical Society of Northern Finland

Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistys, Suomen osasto NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) Finland Nordiska Jordbruksforskares Förening, Finska avdelningen

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen

Poliittisen talouden tutkimuksen seura Finnish Society for Political Economy Research Sällskapet för studier i politisk ekonomi

Porthan-Seura Porthan Sällskapet

Prologos ry The Finnish Association of Communication and Social Interaction

Psykedeelitutkimusyhdistys ry Finnish Association for Psychedelic Research Föreningen för psykedelisk vetenskap i Finland

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys Finnish Association of Speech and Language Research Finsk förening för tal- och språkforskning

Rajapinta ry - Digitaalisten yhteiskuntatieteiden yhdistys Rajapinta Association of Digital Social Sciences Rajapinta förening för digitala samhällsvetenskaper

Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura ry The Finnish Society of Built Environment Research Finska Sällskapet för Forskning om Byggd Miljö

Rakennustaiteen Seura - Samfundet för byggnadskonst Architectural Society

Rakennustietosäätiö RTS sr Building Information Foundation RTS Bygginformationsstiftelsen RTS

Rakenteiden Mekaniikan Seura Finnish Association for Structural Mechanics Konstruktionsmekaniska föreningen i Finland Gesellschaft für Technische Mechanik in Finnland