Seuran tiedot

Metsähistorian Seura

Finnish Forest History Society
Skogshistoriska Sällskapet
Gesellschaft der Finnischen Forstgeschichte
Perustamisvuosi
1994
Postiosoite
c/o Tapio Kamppila, Keinumäentie 15, 17200 Vääksy
Kotisivu
http://www.metsahistoria.fi/
Yhteyshenkilö
Tapio Kamppila, e-mail seura[at]metsahistoria.fi
Puheenjohtaja
MH Antti Koskimäki
Varapuheenjohtaja(t)
MMM Pekka T. Rajala
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Tapio Kamppila
Jäsenmäärä
256
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Kansainvälinen yhteistyö
Yhteistyötä ulkomaisten metsähistorian seurojen, metsämuseoiden ja alan edustajien kanssa.
Muuta olennaista tietoa
Metsähistorian Seuran tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia sekä aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa.
Lehdet ja julkaisusarjat
Vuosilusto