Seuran tiedot

Liikuntatieteellinen Seura

Finnish Society of Sport Sciences
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland
Perustamisvuosi
1933
Kotisivu
http://www.lts.fi
Jäsenmäärä
1113
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
Kansainvälinen liikuntatieteiden ja kasvatuksen neuvosto (ICSSPE), Kansainvälinen liikuntainformaatiojärjestö (IASI), Sport and Leisure -komitea, Kansainvälinen liikuntasosiologian komitea (ISSA), Liikuntakasvatuksen kansainvälinen liitto (FIEP), Kansainvälinen terveys-, liikuntakasvatus- ja virkistystoiminnan liitto (ICHPER), The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES), Nordisk samarbeidskomite for idrettsbibliotek (NORSIB)
Kansainvälinen yhteistyö
Kotimaan toiminnan ohella LTS on ollut perinteisesti suuntautunut kansainvälisten yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen. Aiemmin, kun muita vastaavia kotimaisia toimijoita joko ei ollut tai ne toimivat kansainvälisesti vähäisellä tasolla, LTS:n rooli ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä oli keskeisellä sijalla. Vaikka toimijoiden määrä on kasvanut, on LTS:n rooli yhä ajankohtainen ulkomaisten yhteyksien kansallisena koordinaattorina ja Suomen näkemysten välittäjänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. LTS on erityisen aktiivinen kolmen yhdistyksen toiminnassa. ICSSPE on globaali toimija, ENSEE toimii EU-maiden puitteissa ja SFMSS on yhdistys, jossa LTS on yksi sen perustajista ja toimintaa ylläpitävistä tahoista. Muiden kansainvälisten tieteellisten yhdistysten kautta LTS saa liikuntatieteiden substanssia kehittävää informaatiota, osaamista ja yhteistyösuhteita. LTS luo ja pitää yhteyksiä myös vastaaviin kansainvälisiin sisaryhdistyksiin.
Lehdet ja julkaisusarjat
Liikunta & Tiede
Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä