Seuran tiedot

Nordenskiöld-samfundet i Finland

Nordenskiöld Society in Finland
Perustamisvuosi
1939
Kotisivu
http://www.helsinki.fi/jarj/nskiold
Jäsenmäärä
930
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Muuta olennaista tietoa
Nordenskiöld-samfundet ordnar möten med föredrag och diskussioner 2-4 gånger per termin. Årligen arrangeras en 1-3 dagars exkursion, som ofta ägnats åt mål i Östersjöområdet.
Lehdet ja julkaisusarjat
Nordenskiöld-samfundets tidskrift