Seuran tiedot

Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys - Finlands Medicinska Radioisotopförening

Finnish Society of Nuclear Medicine
Perustamisvuosi
1959
Postiosoite
c/o Erikoislääkäri Jukka Schildt, HUS, PL 442, 00029 HUS
Kotisivu
http://www.fsnm.org
Yhteyshenkilö
Puheenjohtaja Jukka Schildt, e-mail jukka.schildt[at]hus.fi
Puheenjohtaja
Erikoislääkäri, Jukka Schildt
Varapuheenjohtaja(t)
Sairaalafyysikko, Anna-Leena Manninen
Sihteeri tai toiminnanjohtaja
Sairaalafyysikko, Heidi Gröhn
Jäsenmäärä
300
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä
European Association of Nuclear Medicine, World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Scandinavian Society of Clinical Psysiology and Nuclear Medicine
Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu järjestöjen kautta. Seuran jäseniä on ulkomaisten isotooppilääketieteen julkaisusarjojen toimituskunnissa
Muuta olennaista tietoa
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja pitää yhteyttä muihin lääketieteellisiin yhdistyksiin Suomessa ja muihin isotooppilääketieteen yhdistyksiin eri maissa. Yhdistykseen kuuluu pääasiassa lääkäreitä, fyysikoita, kemistejä ja hoitohenkilökuntaa yhdistyksen poikkitieteellisen luonteen mukaisesti.
Lehdet ja julkaisusarjat