Seuran tiedot

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Finnish Association for Legal and Social Science
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
Perustamisvuosi
1970
Kotisivu
http://www.oyy-ry.fi
Jäsenmäärä
242
Jäseneksi hyväksyminen
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Muuta olennaista tietoa
Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. OYY toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisee Oikeus-lehteä. Ns. "varjoväitöstilaisuuksien" järjestäminen on muodostunut jo perinteeksi.
Lehdet ja julkaisusarjat
Oikeus