Månadens medlemssamfund är Finska Sömnforskningssällskapet

Nyheter   31.12.2020 14.29   Uppdaterad 2.2.2021 9.18

Finska Sömnforskningssällskapet r.f. (SUS), som är grundat år 1988, främjar med hjälp av vetenskaplig verksamhet sömnforskning och dess tillämpning i praktiken i Finland.

Sömnmedicin har blivit ett alltmer populärt forskningsområde och i framtiden kommer sömnmedicinska enheter att grundas vid universitetssjukhus. Sällskapets viktiga uppgift är att främja att den bästa, evidensbaserade vården och kunnandet beträffande sömnstörningar (t.ex. sömnlöshet, sömnapné och rastlösa ben-syndrom) förankras i den kliniska sömnmedicinens praxis, alltså läkarna och skötarna som vårdar patienter med sömnstörningar.

SUS fungerar som värdorganisation för God medicinsk praxis-rekommendationerna för både sömnlöshet och sömnapné (dvs. sjukdom där de övre luftvägarna förträngs och orsakar andningsuppehåll under sömnen). God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. De behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare, tandläkare, hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare till grund för behandlingsbeslut.

Sällskapet ansvarar för utbildningen av experter inom sömnmedicin samt beviljar specialkompetenser för specialistläkare och sömnskötarkompetenser för sjukskötare. På sällskapets ansvar ligger också att övervaka och certifiera utbildningar i behandling av sömnlöshet utan läkemedel (CBT-I) och att förteckna terapeuter som slutfört utbildningen.

Ur den år 1992 grundade SUS sömnforskningsfonden utdelas årligen stipendier speciellt till sällskapets unga medlemmar för att stöda deras sömnforskning. Dessutom delar sällskapet ut hederspris till forskare som disputerat under verksamhetsåret.

Historiken med titeln "Suomen Unitutkimusseura - 30 vuotta unitutkimusta".SUS 30-åriga verksamhet till ära utgavs på våren 2019 en historik. Historiken ger en bra bild av den finländska sömnforskningen, som även internationellt sett har varit högklassig. Bild: Markku Partinen.

SUS ordnar utbildningsdagar på våren och hösten

Finska Sömnforskningssällskapets utbildningsdagar är ämnade för läkare, tandläkare, psykologer, sömnskötare, sjukskötare samt andra experter inom hälsovård, socialvård och farmaci som arbetar med sömnstörningar samt studerande inom områdena.

I samband med sitt årsmöte ordnar SUS årligen en vårutbildningsdag, som förra gången hölls i Helsingfors i mars 2020. Utöver detta ordnar SUS på hösten Unilääketieteen koulutuspäivät tillsammans med Uniliitto, vilka förra året hölls virtuellt i oktober 2020. Höstens utbildningsdagar har de senaste åren haft över 200 deltagare.

Åhörare i ett auditorium.Publik på Unilääketiedepäivät år 2017 i Helsingfors. Bild: Markku Partinen.

SUS deltar aktivt i internationell verksamhet och är medlem i bland annat European Sleep Reseach Society (ESRS) och World Sleep Society (WSS). Sällskapet har också flera samarbetspartners. I maj 2021 ordnas 19. Nordic Sleep Conference virtuellt i Helsingfors och SUS är aktivt med i organiseringen av evenemanget.

Styrelsemedlemmarna sitter runt ett bord och tittar mot kameran.Finska Sömnforskningssällskapets styrelse för 2017-2018 har möte. Bild: Markku Partinen.

SUS är en förening för personer med intresse för sömnforskning och sömnmedicin. Sällskapets medlemskap kan ansökas av sakkunniga och experter inom sömnforskning och sömnmedicin genom en fritt formulerad ansökan.

Du kan läsa mer om sällskapets verksamhet och medlemskap på SUS:s webbsidor (på finska).

Sällskapets logo.