Vinnarna av Årets vetenskapsbok-pris och VSD:s vetenskapspris offentliggörs på distans – följ direktsändningen

Nyheter   2.3.2021 11.34   Uppdaterad 4.3.2021 11.26

En blombukett på svart bakgrund.Bild: Unsplash.

Vinnarna av Årets vetenskapsbok-pris och VSD:s vetenskapspris offentliggörs vid prisutdelningen 15.3.2021 kl. 17–18 på distans. Tillställningen direktsänds från Vetenskapernas hus och kan följas här

Tio inhemska verk som utkommit förra året tävlar om priset Årets vetenskapsbok. Juryn valde kandidaterna bland ungefär sextiofem vetenskapsböcker. Finalisterna är följande verk: Marko Juntunen: Matkalla islamilaisessa Suomessa (Vastapaino), Satu Lidman: Taivas ja syli (Gaudeamus), Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola och Tytti Rantanen (red.): Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudessa (Vastapaino), Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofia (Gaudeamus), Petri Paavilainen: Kuinka ajatukset syntyvät – Aivotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (Gaudeamus), Petteri Pietikäinen: Kipeä sielut – hulluuden historia Suomessa (Gaudeamus), Mari Pihlajaniemi, Heikki Eriksson och Aleksi Lehikoinen: Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon (Docendo), Juho Saari, Niko Eskelinen och Liisa Björklund: Raskas perintö (Gaudeamus) samt Esa Väliverronen och Kai Ekholm (red.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus (Vastapaino).

Priset Årets vetenskapsbok är ett av de mest betydelsefulla finländska litteraturpriserna. Den delas ut av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation för en förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Med priset stöds och lyfts fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur. Priset på 25 000 euro delas ut årligen. Den bekostas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med användningsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in.

VSD:s vetenskapspris utdelas åt ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv. Priset beviljas till en aktör som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet. Vinnaren av VSD:s vetenskapspris 2021 väljs av en priskommitté med representanter från Vetenskapliga samfundens delegation och Alfred Kordelins stiftelse bland de förslag som gjorts på en elektronisk blankett. Priset delas ut vartannat år och prissumman är 10 000 euro och bekostas av Alfred Kordelins stiftelse ur Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond.

Tillställningen startar kl. 17.00 med utdelningen av priset Årets vetenskapsbok och fortsätter kl. 17.35 med offentliggörandet av vinnaren av VSD:s vetenskapspris.

Mer information

Årets vetenskapsbok
Sami Syrjämäki
VSD:s publikationschef, sekreterare för Årets vetenskapsbok-juryn
(09) 228 69 229 |sami.syrjamaki@tsv.fi

VSD:s vetenskapspris
Kati Ruuth-Chappuis
VSD:s administrativ assistent, priskommitténs representant
(09) 228 69 225 | kati.ruuth-chappuis@tsv.fi

Artikeln har uppdaterats 4.3.2021. VSD:s Kordelins vetenskapspris namn har ändrats till VSD:s vetenskapspris.