VSD:s vårmöte ordnas som distansmöte via Zoom 15.3.2021

Nyheter   8.2.2021 11.48   Uppdaterad 22.2.2021 14.58

Årets 2021 vårmöte ordnas som ett distansmöte måndagen 15.3.2021 med start kl. 15.00. Vid mötet behandlas årets 2020 bokslut och beslutas om nya medlemmar.

På VSD:s styrelses beslut som gjorts 4.2.2021 ordnas vårmötet som ett distansmöte via Zoom-systemet på grund av covid-19-epidemins fortsättning och deltagarbegränsningarna för fysiska möten. Möteskallelse, föredragningslista jämte bilagor, fullmakt och anvisningar om deltagande i mötet skickas till den kontaktperson som medlemssamfundet angett per e-post senast 1.3.2021. Länken till Zoom-systemet läggs i föredragningslistan, så kontaktpersonen ska se till att den befullmäktigade får mötesmaterialet.

Fullmakten ska returneras per e-post senast 12.3.2021

Deltagande i mötet förutsätter förhandsanmälan. Detta sker genom att medlemssamfundet väljer en mötesrepresentant, fyller i och undertecknar fullmakten och skickar den per e-post till VSD till adressen tsv(at)tsv.fi senast 12.3.2021. För att kunna delta i mötet måste alltså fullmakten vara VSD tillhanda före mötet. Fullmaktsblanketten skickas till kontaktpersonen som samfundet angett tillsammans med övrigt mötesmaterial.

Deltagande i vårmötet på VSD:s kontor

I föreningslagstiftningen förutsätts att en fysisk mötesplats anges för mötet. Vårmötets fysiska plats är VSD:s kontor, adress Snellmansgatan 13, Helsingfors. Det är alltså möjligt att delta i vårmötet även på VSD:s kontor ifall den befullmäktigade av grundad anledning inte kan delta i distansmötet. Om detta ska meddelas i god tid på förhand till verksamhetsledaren. Observera att på kontoret kan högst fem personer delta i mötet med beaktande av säkerhetsavstånden, så utrymmena är mycket begränsade. I mötesrummet på kontoret ska munskydd användas.

Mer information om mötesarrangemangen fås av VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, e-post: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, telefon: 09 228 69 222.