Årets vetenskapsbok 2020-finalister är valda

Årets vetenskapsbok   11.2.2021 14.07   Uppdaterad 2.3.2021 11.38

En öppen bok och en blombukett på ett bord.
Bild: Unsplash.

Tio inhemska vetenskapsböcker som utkommit förra året har valts till Årets vetenskapsbok 2020-prisets kandidater. Priset på 25 000 euro delas ut årligen.

Priset Årets vetenskapsbok delas årligen ut av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) för en förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Syftet med priset är att stöda och lyfta fram utmärkt men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur.

Tio verk har valts till finalen för priset Årets vetenskapsbok 2020. Den oberoende juryn har läst och valt ut verken bland ca sextiofem vetenskapsböcker. I årets 2020 jury sitter docent Oula Silvennoinen, docent Tommi Tenkanen och professor Soile Veijola, som bekantade sig med vetenskapsböcker som utkommit år 2020 utgående från förläggarnas kataloger och inskickade förslag. Som sekreterare för juryn fungerar VSD:s publikationschef Sami Syrjämäki.

Priset beviljas till ett verk och dess upphovsperson eller upphovspersoner. Som prisets beviljningsgrunder nämner årets jury till exempel en utmärkt skrivform och disposition. Enligt juryn kan en vetenskapsbok glänsa på många olika sätt, men de bästa vetenskapsböckerna överraskar och är sådana som läsaren har svårt att lägga ifrån sig. Juryn tror att verken som valts till final inspirerar nya människor att läsa vetenskapsböcker.

Priset Årets vetenskapsbok är ett av de mest betydelsefulla finländska litteraturpriserna. Den bekostas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med användningsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in. Vinnaren offentliggörs 15 mars.

Årets vetenskapsbok 2020-prisets finalister:

  • Marko Juntunen: Matkalla islamilaisessa Suomessa. Vastapaino
  • Satu Lidman: Taivas ja syli. Gaudeamus
  • Mona Mannevuo: Ihmiskone töissä. Gaudeamus
  • Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola och Tytti Rantanen (red.): Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Vastapaino
  • Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofia. Gaudeamus
  • Petri Paavilainen: Kuinka ajatukset syntyvät – Aivotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Gaudeamus
  • Petteri Pietikäinen: Kipeät sielut – hulluuden historia Suomessa. Gaudeamus
  • Mari Pihlajaniemi, Heikki Eriksson och Aleksi Lehikoinen: Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon. Docendo
  • Juho Saari, Niko Eskelinen och Liisa Björklund: Raskas perintö. Gaudeamus
  • Esa Väliverronen och Kai Ekholm (red.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Vastapaino

Tilläggsinformation:

VSD:s publikationschef och juryns sekreterare Sami Syrjämäki
tfn 09 228 692 29
sami.syrjamaki@tsv.fi