Vetenskapens natt 2021 erbjuder vetenskapsprogram i stan och på nätet

Evenemang   17.12.2020 14.54   Uppdaterad 15.1.2021 7.47

Vetenskapens natt ordnas nästa gång 14.1.2021. Vetenskapens egna stadsevenemang genomförs det kommande året starkt på nätet, men speciellt för barn finns även konkreta möten med vetenskap. Programmet finns på Vetenskapens natts webbsida.

Andra torsdagen i januari kan man via nätet följa med intressanta anföranden om till exempel människans och naturens relation, genetisk släktforskning och medeltida kalendrar. Öppningen av Nationalbibliotekets utställning Människan och naturen kan följas i direkt webbsändning på Vetenskapens natt. Professorn i botanik Jouko Rikkinen introducerar utställningens teman. I genetisk släktforskning fördjupas i Genealogiska samfundet i Finlands nätevenemang, där utbildaren i genealogi Riikka Piironen ger en introduktion i ämnet. Medeltida kalendrar öppnas upp i Helsingfors observatorium.

Vy över Snellmansgatan i Helsingfors i mörkret. Ljusen avspeglas i Vetenskapsbokhandelns fönster.
På Vetenskapens natt har i Vetenskapsbokhandelns skyltfönster gömts bokhandelns mest sålda bok år 2020. De som spanar in boken utlovas pris. Bild: Aino-Sofia Orjasniemi, Vetenskapens natt 2020.

Utöver nätevenemangen kan man i Vetenskapens natt delta i till exempel stadsorientering. Katsomukset ordnar ett historiskt stadsspel där deltagarna orienterar i Helsingfors centrum med hjälp av olika tips.

Vetenskapens natt 2021 erbjuder mer program än förr också för barn. På Richardsgatans bibliotek löses mysteriet om professorns hemliga bibliotek och på Annegården byggs hemträdets karta samt begrundas mat och ekosystem. Dessutom ordnar Aalto-universitetet Junior under kvällen workshoppar för barn på nätet. Förhandsanmälan krävs till alla Vetenskapens natts evenemang för barn.

Vetenskapens natt är ett årligt vetenskapsevenemang för alla med intresse för vetenskap. År 2021 har evenemangets program skapats i samarbete med ca 60 aktörer. För Vetenskapens natts koordinering och kommunikation ansvarar Vetenskapliga samfundens delegation.