VSD:s verksamhetsberättelse samlar ihop årets 2021 prestationer

Nyheter   6.4.2022 8.01

Covid-19-pandemin och sammankomstbegränsningarna hade en stark inverkan på VSD:s verksamhet även år 2021, men arbetet för vetenskapen fortsatte.

Vetenskapliga samfundens delegations nya verksamhetsberättelse samlar ihop VSD:s och Forskningsetiska delegationens och Delegationens för informationsspridning, som verkar i dess anslutning, verksamhet och prestationer under det andra undantagsåret. I verksamhetsberättelsen berättas också om organisationens personal och ekonomi samt VSD:s medlemskår.

I verksamhetsberättelsen kan läsas om bland annat arbetet för främjandet av ansvarsfull vetenskap, utvecklandet av publikationsverksamheten samt mångsidig vetenskapskommunikation. Läs hela verksamhetsberättelsen för år 2021 på finska här (PDF).

De senaste verksamhetsberättelserna finns att läsa på VSD:s webbsidor.

Tidningsställ med två nummer av tidskriften Tieteessä tapahtuu.

Bild: Anne Haapanen/Vetenskapliga samfundens delegation.