Beslut från VSD:s vårmöte 2022

Nyheter   22.3.2022 13.11

Vid VSD:s vårmöte 17.3.2022 godkändes årets 2021 bokslut och verksamhetsberättelse samt sju nya medlemmar.

Vetenskapliga samfundens delegations vårmöte hölls som ett distansmöte via Zoom 17.3.2022. Vid mötet tillkännagavs den reviderade budgeten för år 2022 och godkändes årets 2021 bokslut och verksamhetsberättelse.

Vid mötet diskuterades också reformen av finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter som ska lämnas till riksdagen för behandling på hösten 2022. Målet med förslaget som presenterades i februari är en förutsägbar och stabil finansiering som tryggar aktörernas autonomi. Dessutom behandlades flytten till Vetenskapernas hus vid mötet.

Till nya medlemmar av delegationen godkändes Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Samfundet för kulturmiljöforskning, Rajapinta, Suomen arkeoastronominen seura, Lärar- och forskarsektionen vid Finlands översättar- och tolkförbund (medlemskap beviljades enbart åt sektionen i fråga, inte hela förbundet), Chiropterologiska föreningen i Finland och Suomen pelitutkimuksen seura. Totalt inkom tio ansökningar.

I mötet deltog sammanlagt 55 medlemssamfund.

Verksamhetsberättelsen publiceras på VSD:s webbsidor under våren.