Skicka programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2023

Evenemang   9.5.2022 14.12   Uppdaterad 9.5.2022 14.15

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 12.1.2023 i Helsingfors centrum och Kronohagen. En del av evenemangen filmas och direktsänds på nätet.

Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) koordinerar och de vetenskapliga samfunden producerar, är ett av de största evenemangen på Vetenskapens natt. Programförslag tas emot fram till 6.9.2022 via en programförslagsblankett (på finska).

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt tas bara program som de vetenskapliga samfunden producerar. Övriga programarrangörer kan anmäla sig till Vetenskapens natt som självständiga programarrangörer, varvid de ansvarar för såväl programmet som sitt evenemangs övriga arrangemang såsom hyrning av utrymme, schemaläggning och eventuell streaming. De vetenskapliga samfunden kan också ordna självständiga evenemang på Vetenskapens natt. Detta uppmuntras särskilt då samfundet planerar att ordna en programhelhet på flera timmar.

Publik på en föreläsning. Framtill är en bild på en projektionsvägg.

Bild: Aino-Sofia Orjasniemi

Självständiga programarrangörer har utöver plikter friheten att ordna ett just sådant evenemang som de själva vill. Självständiga programarrangörer genomgår inte programvalsprocessen. Evenemanget kan bli en del av Vetenskapens natt förutsatt att det är fritt inträde till evenemanget, programmet grundar sig på forskningsbaserad kunskap och programinformationen skickas inom tidsfristen.

Läs mer om ordnande av ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt på evenemangets webbsida.

Tips på utarbetande av programförslag

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program välkomnas såväl föreläsningar och diskussioner som workshoppar och utställningspunkter. Också andra programformat kan fritt föreslås. Programhelheten önskas vara så mångvetenskaplig och mångsidig som möjligt.

När programförslag utarbetas är det bra att beakta att Vetenskapernas hus Vetenskapens natts föreläsningar borde vara högst 25 minuter långa och paneldiskussioner 45 minuter långa. Workshoppar kan vara längre. Utställningsborden vid vilka olika aktörer presenterar sin egen verksamhet och sitt vetenskapsområde är i princip öppna för publiken kl. 17.00-21.00.

Tidtabell för programvalen

Om programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2023 meddelas senast 9.9.2022 till alla som skickat programförslag. Samtidigt skickas Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programutkast med tidtabell åt dem som valts.

År för år fås mera programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt och en del måste lämnas utanför programmet. En del av förslagen tas med i programmet med förbehållet att programarrangören är redo att förkorta tillställningen.

Efter programvalen har de programarrangörer som valts till programmet tid fram till 4.11.2022 att finslipa sin programinformation, emedan de programarrangörer som i programvalsprocessen avslagits kan fundera på ifall de vill ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt. Deadline för självständiga evenemangsarrangörers programinformation är densamma som för Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programarrangörer, alltså 4.11.2022.