Höstmötet ordnas i Vetenskapernas hus

Nyheter   15.9.2022 9.40   Uppdaterad 26.9.2022 9.50

VSD:s styrelse beslöt vid sitt möte 1.9 att höstmötet ordnas i enlighet med arbetsutkottets förslag. Delegationens höstmöte hålls enligt planen i Vetenskapernas hus på onsdag 21.9.2022 kl. 15.

Meddelande om mötesformen har även skickats till medlemssamfundens kontaktpersoner per e-post. Mötesdeltagarnas fullmakter granskas i husets aula från och med kl. 14. Höstmötet börjar kl. 15 i sal 104.

Vid mötet väljs VSD:s styrelse för perioden 2023–2025. För den kommande styrelseperioden frigörs tre platser och vi hoppas att så många av våra medlemssamfund som möjligt ger sitt förslag redan på förhand innan mötet. Den elektroniska kandidatnomineringen är öppen fram till 15.9 kl. 16.00. Dessutom väljs vid mötet revisorer samt bekräftas förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2023.

Efter mötet firas Vetenskapernas hus inflyttningfest. Tillställningen börjar kl. 17 och det finns en skild anmälan, så bara deltagande i höstmötet räcker inte. Inbjudningarna till inflyttningsfesten har skickats 31.8.

Höstmöteskallelsen jämte bilagor har skickats till medlemssamfundens kontaktpersoner.