Vetenskapernas hus håller stängt 21.3.2020–17.5.2020

Nyheter   18.3.2020 15.01   Uppdaterad 1.7.2020 9.39

Nyheten uppdaterad 31.3.2020

Verksamheten i Vetenskapernas hus avbryts och huset stängs för att hindra spridningen av COVID-19 coronaviruset från och med lördagen den 21.3.2020 tills vidare, åtminstone till den 17.5.2020. Huset stängs på fredagen den 20.3.2020 kl. 16. Vaktmästarna kontaktar kontaktpersonerna som gjort bokningar till Vetenskapernas hus för tiden 21.3.–17.5.2020.

Stängningstidens slutliga varaktighet beror på eventuella kommande statsrådets riktlinjer samt hälsovårdsmyndigheternas och regionförvaltningsverkets föreskrifter. Om myndighetsföreskrifter förpliktigar, hålls huset fortsatt stängt också efter den 17.5. Om stängningstidens eventuella fortsättning meddelas senare på Vetenskapernas hus webbsidor och direkt till de kontaktpersoner som har en bokning i kraft under tiden som stängningen pågår.

En del medlemssamfund har ett postfack i huset. Vi kontaktar dessa samfund per e-post och ger instruktioner för avhämtning eller återsändning av posten under tiden som huset är stängt.

Aktuell information uppdateras på Vetenskapernas hus webbsida.

Mer information fås per e-post tieteidentalo(at)tsv.fi.