VSD:s vårmöte ordnas 16.3.2020 i Vetenskapernas hus

Nyheter   21.2.2020 12.03   Uppdaterad 3.8.2020 8.55

Delegationens vårmöte hålls 16.3.2020 kl. 15.00–16.15 i Vetenskapernas hus. Mötesmaterialet har skickats till medlemssamfundens kontaktpersoner i februari.

Vid mötet behandlas årets 2019 bokslut och verksamhetsberättelse, årets 2020 granskade budget och nya medlemsansökningar samt hörs om aktuella ärenden inom öppen vetenskap. Dessutom berättas under mötet om renoverings- och ombyggnadsprojektet för Vetenskapernas hus som VSD:s styrelse beslöt i sitt möte 6.2.2020 att framlägga till Senatfastigheter. Mötesmaterialet har skickats per e-post till medlemssamfundens kontaktpersoner i februari.

Det lönar sig att påbörja valet av vårmötesrepresentanten så fort som möjligt. Mötesrepresentantens fullmakt skickas med det övriga mötesmaterialet. Mötesrepresentanten ska innan mötet börjar förete en fullmakt undertecknad av en person med firmateckningsrätt för fullmaktsgranskarna på mötesplatsen.

UPPDATERAT 12.3: Vårbjudningen efter mötet har inställts som en säkerhetsåtgärd med anledning av coronaviruset. Frågor gällande mötets arrangemang kan skickas per e-post (tsv@tsv.fi).

""