På Vetenskapens natt vandrar vi i historiesvindlares fotspår och lär oss om astronomi till ackompanjemang av en saxofonensemble

Evenemang   9.1.2020 11.26   Uppdaterad 3.8.2020 9.36

Nästa torsdag, 16.1.2020, firas Vetenskapens natt i Helsingfors centrum och Kronohagen. Över 30 enskilda evenemang erbjuder program för mångahanda vetenskapsvänner. Det finns också mer engelskspråkigt innehåll än tidigare. Vetenskapens natts program hittas på adressen www.tieteidenyo.fi. Det är fritt inträde till alla evenemang.

I nationalbibliotekets Kupolsal vandras i historiesvindlares fotspår på Vetenskapens natt, för redan långt innan falska nyheter hade vi falsk historia. Jaakko Tahkokallio, Inkeri Koskinen och Heta Aali för åhörarna från medeltidens engelska manuskript till nutidens finländska internetrymd. På Sofia Bistro synas vårt samhälles oljeavhängighet. Tutkitusti-projektets och Häiriköt-päämajas Piiloöljy-kväll inbjuder vardagens beslutsfattare, aktivister, forskare och givetvis publiken till diskussion. Italiens kulturinstitut hämtar till Vetenskapens natt forskaren i genetik, professor Guido Barbujani vid universitetet i Ferrara, som i sin föreläsning kullkastar människors fördomar om ras och gener.

DocPoint – Helsingfors dokumentfilmfestival visar Ville Tantus film Nightingales in Berlin på Vetenskapens natt. Filmen handlar om professor David Rothenbergs strävan att överskrida gränserna mellan arter och göra musik med näktergalar. I samband med filmuppvisningen på Kino K-13 ordnar Delegationen för informationsspridning en paneldiskussion. De med intresse för rymden hittar intressant program i Helsingfors observatorium var saxofonensemblen The Saxtronauts takterar evenemangets övriga utbud. Sitt eget kunnande kan Vetenskapens natts besökare testa i evenemangets officiella pubquiz på Sofia Bistro. Frågorna i quizen som Arto Mustajoki och Henriikka Mustajoki leder har plockats från många olika vetenskapsgrenar.

Programmet för Vetenskapens natt har skapats i samarbete med över 70 medverkare. För evenemangets koordinering och kommunikation ansvarar Vetenskapliga samfundens delegation. Vetenskapens natt finansieras av Konestiftelsen.