VSD:s styrelses beslut om februaris 2024 understödsansökningar

Nyheter   21.5.2024 9.42

Vetenskapliga samfundens delegations styrelse behandlade den 14 maj 2024 den första beslutsomgången av ansökningar som lämnats in i februari 2024, i vilka söktes understöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier eller idrottsvetenskapliga konferenser.

För ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier åren 2024-2026 utdelades sammanlagt 247 443 euro i understöd. För ordnandet av idrottsvetenskapliga konferenser åren 2024-2026 utdelades sammanlagt 70 300 euro i understöd. Via länkarna nedan hittar du understödsbesluten.

PDF icon Beviljade konferens- och seminarieunderstöd (pdf, på finska)

PDF icon Beviljade idrottsvetenskapliga konferens- och seminarieunderstöd (pdf, på finska)

En elektronisk blankett för begäran om tilläggsuppgifter skickas till alla ansökare som har fått ett positivt beslut för att påbörja avtalets underteckningsprocess. Avtalen undertecknas elektroniskt. De som har fått ett negativt beslut får ett elektroniskt brev, i vilken berättas om de vanligaste orsakerna som leder till ett negativt beslut.

Ansökningstiden för understöd för publikationsverksamhet ja internationell verksamhet för år 2025 är 1-30.9.2024. Nästa ansökningstider för understöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt idrottsvetenskapliga konferenser är 1-31.10.2024 och 1-28.2.2025.