Vetenskapliga samfundens delegation fick två nya medlemmar

Nyheter   11.4.2024 12.49

Till nya medlemmar antogs Psykedeelitutkimusyhdistys och Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura.

Två vetenskapliga samfund eller andra organisationer ansökte om medlemskap i Vetenskapliga samfundens delegation inom utsatt tid. VSD:s vårmöte, som hölls den 26 mars, godkände båda av de sökande samfunden till nya medlemmar. Till delegationen hör nu 298 medlemmar, av vilka 294 är vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier.

Folk sitter i en stor sal.

VSD:s vårmöte hölls 26.3.2024 i Vetenskapernas hus. Bild: Anne Haapanen.

Psykedeelitutkimusyhdistys

Psykedeelitutkimusyhdistys är en mångvetenskaplig förening grundad år 2016, vars mål är att främja vetenskaplig forskning beträffande hallucinogener samt tillgängligheten av forskningsbaserad, lättfattlig kunskap.

Föreningen ordnar vartannat år en tvärvetenskaplig internationell konferens, som är den enda vetenskapliga konferensen inom ämnesområdet i Finland.

Dessutom har samfundet mycket annat internationellt samarbete, ordnar seminarier och webinarier, nätverks- och utbildningstillfällen för forskare och belönar de bästa lärdomsproven inom ämnesområdet.

Besök föreningens webbsida (på finska) för mera information om Psykedeelitutkimusyhdistys mål och verksamhet.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura stöder och främjar bred och mångvetenskaplig forskning om religioner och livsåskådningar samt fostran.

Det år 2018 grundade samfundet ordnar föredrags- och seminarietillfällen samt publicerar och sprider forskning om sitt forskningsområde. Samfundet utger tidskriften Uskonto, katsomus ja kasvatus på Journal.fi. Forskningsratiklarna är referentgranskade och dessutom publiceras översikter och bokrecensioner.

Samfundets verksamhet presenteras närmare på deras webbsida (på finska).

Till medlem i Vetenskapliga samfundens delegation kan godkännas ett samfund som är en registrerad förening eller annat samfund som främjar vetenskaplig forskning. Medlemskap kan godkännas om majoriteten av medlemskapskriterierna fylls helt eller delvis. Om något av kriterierna inte fylls, kan medlemskap godkännas endast av ytterst välgrundade skäl. Bedömningskriterierna hittar du på VSD:s webbsida.

Det går att bläddra eller söka medlemssamfund i medlemslistan på VSD:s webbsida.