VSD:s vårmöte ordnas i Vetenskapernas hus 26.3.2024

Nyheter   4.3.2024 15.27   Uppdaterad 11.4.2024 12.52

Gula blommor.

Bild: Sergey Shmidt / Unsplash.

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) vårmöte för medlemskåren ordnas i Vetenskapernas hus sal 104 (Kyrkogatan 6, Helsingfors) på tisdagen 26.3.2024 med start kl. 15.

Mötesrepresentanter uppmanas att komma i god tid. Granskningen av fullmakter börjar i nedre aulan utanför sal 104 kl. 14 och slutar kl. 15, då mötet börjar.

Vid mötet fastställs bland annat bokslutet för år 2023 samt behandlas det pågående årets 2024 budget. Dessutom fattas beslut om nya medlemssamfund och diskuteras VSD:s nya strategi för åren 2024–2030.

Möteskallelse, fullmaktsblankett och övrigt mötesmaterial skickas per e-post senast tisdagen 12.3.2024 till den kontaktperson som medlemssamfundet angett. Det är bra att påbörja valet av mötesrepresentant omedelbart! Beakta att samma person endast kan företräda ett medlemssamfund vid mötet.

I samband med vårmötet ordnas inte i år en skild mottagning för intressentgrupper, men mötesgästerna bjuds på kaffe och något smått att äta.

Datumet för årets höstmöte är också redan bestämt: VSD:s höstmöte ordnas 23.9.2024. Mer information om styrelsens kandidatnominering och höstmötet kommer senare.