Hallitus 2020

Valittuina vuosiksi 2018–2020

Professori Maria Lähteenmäki (varajäsen professori Merja Penttilä)
Suomalainen Tiedeakatemia

Dosentti Tuomas Martikainen (varajäsen dosentti Kaisa Vehkalahti)
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen seura, Nuorisotutkimusseura

Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio)
Teknillisten Tieteiden Akatemia

Professori Camilla Wide (varajäsen professori Mona Forsskåhl)
Svenska Litteratursällskapet i Finland

Professori Terhi-Anna Wilska (varajäsen dosentti Emilia Palonen)
Westermarck-seura, Valtiotieteellinen yhdistys

Valittuina vuosiksi 2019–2021

Professori Mats Gyllenberg (varajäsen professori Hanna Snellman)
Finska Vetenskaps-Societeten –SuomenTiedeseura

Professori Petri Karonen (varajäsen dosentti Sari Katajala-Peltomaa)
Suomen Historiallinen Seura

Dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (varajäsen dosentti Kirsi Pauliina Kallio)
Alue-ja ympäristötutkimuksen Seura

Professori Pia Letto-Vanamo (varajäsen professori Niklas Bruun)
Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland

Dosentti Anna Rastas (varajäsen dosentti Miia Halme-Tuomisaari)
Suomen Antropologinen Seura

Valittuina vuosiksi 2020–2022

Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski)
Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura

FT Cecilia af Forselles (varajäsen FM Katariina Lehto)
Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Suomen Lääketieteen Historian Seura

Professori Arto Haapala (varajäsen professori Elina Ikonen)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman)
Finska Vetenskaps-Societeten –Suomen Tiedeseura

Professori Sanna Turoma (varajäsen HTT Joni Virkkunen)
Suomen Slavistipiiri –Finlands Slavistkrets

Päivitetty 17.6.2020 15.16