Organisaatio

Tieteellisten seurain valtuuskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaan sovelletaan yhdistyslain säädöksiä. Valtuuskunnan ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous. Vuosikokoukseen voi osallistua yksi jäsenseuran valtuuttama edustaja jokaisesta seurasta. Kevätkokouksessa päätetään uusien jäsenseurojen hyväksymisestä ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Tietoa hallituksen jäsenten ehdokasasettelusta ja vaalista voi lukea tämän verkkosivun alaosasta.

Hallitus vastaa valtuuskunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä. Jokaisen jäsenen hallituskausi on kolme vuotta, ja vuosikokouksessa valitaan vuosittain viisi uutta jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana toimii professori Petri Karonen ja varapuheenjohtajana toimii dosentti Emilia Palonen. Lisätietoa puheenjohtajista voi lukea omalta verkkosivulta.

Vuosikokouksessa ja hallituksessa päätettäviä asioita valmistellaan työvaliokunnassa ja avustusjaostossa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita ja hoitaa hallituksen antamia tehtäviä. Hallitus asettaa työvaliokunnan kalenterivuodeksi. Valtuuskunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä toiminnanjohtaja. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluu hallituksen varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Avustusjaosto tekee esitykset TSVn hallitukselle julkaisu- ja konferenssiavustuksista. Hallitus nimittää jaoston kolmeksi vuodeksi.

Valtuuskunnan toiminnanjohtaja vastaa toimielimissä käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten toimeenpanosta, seurannasta ja raportoinnista sekä johtaa valtuuskunnan toimistoa.

Valtuuskunnan yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Julkaisufoorumi. Niillä on itsenäiset tehtävät, mutta ne ovat hallinnollisesti osa valtuuskuntaa.

Valtuuskunnan toimielimien vastuista ja tehtävistä löytyy lisätietoa TSV:n ohjesäännöistä.

Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu ja vaali

Valtuuskunnan kevätkokouksessa 14.3.2016 päätettiin, että ehdotuksia hallituksen jäseniksi vapautuville paikoille voi tehdä jo ennakkoon ennen varsinaista syyskokousta. Ehdokkaita ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään voi ehdottaa verkkolomakkeella. Ehdokkaiden nimet tullaan julkaisemaan sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty.

Ehdokasasettelusta tiedotetaan tarkemmin jäsenkirjeessä, TSV:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa hyvissä ajoin ennen syyskokousta. Ehdokkaita voi esittää myös paikan päällä syyskokouksessa, mutta toivomme, että ehdokkaita esitettäisiin ennen syyskokousta, jotta jäsenseuroissa voidaan selvittää hyvissä ajoin, ketkä ovat kiinnostuneita hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten vaali toteutetaan useamman henkilön enemmistövaalina. Useamman henkilön enemmistövaali on käytössä silloin, kun ehdokkaita on enemmän kuin erovuoroisilta jäseniltä vapautuu hallituspaikkoja. Äänestystilanteessa jokainen kokouksen virallinen osanottaja voi kirjoittaa vaalilippuun enintään niin monta nimeä kuin valittavia jäseniä on. Jokainen ehdokas, jota kokouksen osanottaja äänestää, saa yhden äänen. Jos esimerkiksi hallitukseen valitaan neljä henkilöä, voi äänioikeuttaan käyttävä kirjoittaa esimerkiksi kuudesta ehdolla olevasta ehdokkaasta neljän hänelle mieluisimman nimen vaalilippuunsa. Liian monen nimen kirjoittaminen johtaa vaalilipun hylkäämiseen. Vaalilippuun kirjattujen nimien järjestyksellä ei ole väliä. Jokainen vaalilipussa oleva nimi saa yhden äänen ja näin suurimman äänimäärän saaneet tulevat valituiksi.

Lisätietoja valintamenettelystä saa toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselta: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

Päivitetty 2.1.2023 8.15