Styrelse 2024

Valda för åren 2022–2024

Professor Mats Gyllenberg (suppleant professor Pauline von Bonsdorff)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professor Sara Heinämaa (suppleant professor Risto Saarinen)
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland

Professor Petri Karonen (suppleant docent Sari Katajala-Peltomaa)
Finska Historiska Samfundet

Docent Saara Pellander (suppleant docent Sari Näre)
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU, Ungdomsforskningssällskapet, Sällskapet för kulturstudier i Finland, Finländska sällskapet för barndomsforskning, Migrationsinstitutet, Suomen Antropologinen Seura – Antropologiska Sällskapet i Finland

Professor Jouko Rikkinen (suppleant docent Liisa Kulmala)
Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Metsätieteellinen Seura, Dendrologiska Sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Finska Sällskapet för Markvetenskap, Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland, Torvmarksföreningen i Finland

Valda för åren 2023–2025

Professor Kirsipauliina Kallio (suppleant biträdande professor Jarkko Levänen)
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland, Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland

Professor Jukka Mähönen (suppleant lagstiftningsråd Viveca Still)
Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland

Professor Heta Pyrhönen (suppleant professori Johanna Mappes)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professor Heikki Tenhu (suppleant professor Charlotta Wolff)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professor Jussi Ylikoski (suppleant professor Jaakko Leino)
Finsk-Ugriska Sällskapet, Kotikielen Seura

Valda för åren 2024–2026

Professor Outi Fingerroos (suppleant FD Tiina Seppä)
Finska Litteratursällskapet, Finlands etnologförening Ethnos, Föreningen för finsk folklivsforskning, Antropologiska Sällskapet i Finland, Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Svenska litteratursällskapet i Finland

Professor Kimmo Kaski (suppleant professor Tuula Linna)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professor Minna Kellomäki (suppleant professor Heli Jantunen)
Akademin för Tekniska Vetenskaper

Forskningsprofessor Taina Saarinen (suppleant FD Ville Heilala)
Progressiva vetenskapsförbundet, Föreningen för vetenskaps- och teknikstudier i Finland, Korkeakoulututkimuksen seura

Docent Emilia Palonen (suppleant docent Mika Helander)
Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society

Uppdaterad 9.1.2024 13.34