Årets vetenskapsbok

Syftet med Årets vetenskapsbok-priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur. Under de första åren delades priset mellan flera verk, men numera väljs ett verk till vars upphovsman/män priset tilldelas. Förbundet för vetenskapspublicering i Finland finansierar priset med de upphovsrättsmedel som Kopiosto samlar in. Prissumman är 25 000 euro.

Vetenskapliga samfundens delegation svarade för utdelningen av priset tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland fram till år 2021. I fortsättningen svarar bara Förbundet för vetenskapspublicering i Finland för priset.

Tilläggsinformation

Mer information om priset fås av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Senast beviljade pris

2021

Årets vetenskapsbok: Petri Keto-Tokoi och Juha Siitonen: Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2020

Årets vetenskapsbok: Esa Väliverronen och Kai Ekholm (red.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus (Vastapaino)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2019

Årets vetenskapsbok: Kirsi Lehto: Astrobiologia. Elämän edellytyksiä etsimässä (Ursa)
Hedersomnämnande: Christer Lindholm: Totuudenjälkeinen talouspolitiikka - Thatcherista Trumpiin (Vastapaino)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2018

Årets vetenskapsbok: Seppo Hentilä: Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala)
Hedersomnämnande: Tuomas Aivelo: Loputtomat loiset (LIKE)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2017

Årets vetenskapsbok: Aki Suokko ja Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY)
Hedersomnämnande: Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina (SoPhi, webbpublikation)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2016

Årets vetenskapsbok: Marjo Laitala ja Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino)
Hedersomnämnande: Ilkka Hanski: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa (Gaudeamus)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2015

Årets vetenskapsbok: Inkeri Koskinen: Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin (Tammi)
Hedersomnämnande: Antti Kujala ja Mirkka Danielsbacka: Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus (Tammi)
Hedersomnämnande: Kustaa H. J. Vilkuna: Juomareiden valtakunta. Suomalainen känni ja kulttuuri 1500-1850 (Teos)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet (på finska).

Uppdaterad 27.2.2023 14.19