Pris och stipendier

VSD:s vetenskapspris

VSD:s vetenskapspris utdelas vartannat år ur Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfonds särfond, Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Läs mer om VSD:s vetenskapspris på dess egen sida.

Priset Årets Vetenskapsbok

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur.

Under de första åren delades priset mellan flera verk, men numera väljs ett verk till vars upphovsman/män priset tilldelas.

Priset offentliggörs i mars vid Vetenskapliga samfundens delegations vårmottagning. Priset delas årligen ut tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förbundet finansierar också priset med de upphovsrättsmedel som Kopiosto samlar in. Prissumman är 25 000 euro.

Läs mer om priset Årets Vetenskapsbok på dess egen sida.

Priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja för erkännande av en person som har främjat anordnandet av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare ska uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations understödssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse utsedd person. Priset utdelades inte år 2020. Nästa gång utdelas priset i september 2021.

Läs mer om priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja på dess egen sida.

Uppdaterad 21.7.2021 10.45