Pris och stipendier

VSD:s vetenskapspris

VSD:s vetenskapspris utdelas vartannat år ur Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfonds särfond, Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Läs mer om VSD:s vetenskapspris på dess egen sida.

Priset Årets Vetenskapsbok

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur. Förbundet för vetenskapspublicering i Finland finansierar priset med de upphovsrättsmedel som Kopiosto samlar in. Prissumman är 25 000 euro. Vetenskapliga samfundens delegation svarade för utdelningen av priset tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland fram till år 2021. I fortsättningen svarar bara Förbundet för vetenskapspublicering i Finland för priset.

Läs mer om priset Årets Vetenskapsbok på dess egen sida.

Priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja för erkännande av en person som har främjat anordnandet av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare ska uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations understödssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse utsedd person. Priset utdelades inte år 2020. Nästa gång utdelas priset i september 2021.

Läs mer om priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja på dess egen sida.

Uppdaterad 27.2.2023 14.13