Pris och stipendier

Årets Vetenskapsbok -pris

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad forskningslitteratur.

Till en början delades priset mellan flera verk, men numera strävas det efter att välja ett verk, till vars upphovsman/-män priset tilldelas. Dessutom kan två hedersomnämnanden beviljas.

Priset offentliggörs vartannat år i januari under Vetenskapsdagarna och vartannat år i mars i samband med Vetenskapliga samfundens delegations årsmöte.

Priset delas ut tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förbundet bekostar också priset på 10 000 euro. I hedersomnämnandena ingår ett penningpris på 2500 euro.

Årets vetenskapsbok 2017

Årets vetenskapsbok 2016

Årets vetenskapsbok 2015

Mer information: Ilari Hetemäki tfn (09) 228 69 227, e-post ilari.hetemaki(at)tsv.fi

 

Årets vetenskapskongresspåverkare -pris

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" (ungefär Årets vetenskapskongresspåverkare) för erkännande av en person, som har främjat anordnande av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare bör uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations bidragssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse namngiven person.

Tiedekongressivaikuttaja_2018.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2017.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2016.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2015.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2014.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2013.pdf

Mer information: Lea Ryynänen-Karjalainen, tfn (09) 228 69 222, e-post lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

 

VSD:s Kordelins vetenskapspris

är ett vetenskapspris som utdelas årligen ur Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfonds särfond, Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv, som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Mer information: Kati Ruuth-Chappuis, puh. (09) 228 69 225, s-posti kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi

2018 palkinnonsaajan terveiset.pdf

Tidigare beviljades stipendier ur fonden vartannat år. Beviljade stipendier kan ses nedan.

PDF iconBeviljade stipendier 2015

PDF iconBeviljade stipendier 2013                       

 

 

Uppdaterad 10.1.2019 8.42