Priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" (på svenska ungefär Årets vetenskapskongresspåverkare) för erkännande av en person som har främjat anordnandet av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare ska uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations understödssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse utsedd person. Priset utdelades inte år 2020. Nästa gång utdelas priset i september 2021.

Beviljade pris

2019

Mikael Fogelholm

Läs mer om det åt Mikael Fogelholmille beviljade priset i VSD:s nyhet.

2018

Outi Fingerroos

Läs mer om det åt Outi Fingerroos beviljade priset i VSD:s nyhet.

2017

Pia Siljander

Läs mer om det åt Pia Siljander beviljade priset i VSD:s nyhet.

2016

Marjaana Niemi

Läs mer om det åt Marjaana Niemi beviljade priset i VSD:s nyhet (på finska).

2015

Samuli Siltanen

Läs PDF icon meddelandet om det åt Samuli Siltanen beviljade priset (pdf, på finska).

2014

Tuomas Martikainen

Läs PDF icon meddelandet om det åt Tuomas Martikainen beviljade priset (pdf, på finska).

2013

Jari Nurmi

Läs PDF icon meddelandet om det åt Jari Nurmi beviljade priset (pdf, på finska).

Tilläggsinformation

Mer information om priset ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, tfn (09) 228 69 222, e-post lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

Uppdaterad 2.3.2021 11.46