Månadens medlemssamfund är Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Nyheter   1.12.2020 8.49   Uppdaterad 4.1.2021 7.44

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) är ett i december 1940 grundat vetenskapligt samfund, som i år firar sitt 80-årsjubileum. Samfundet utvecklar bland annat den vuxenpedagogiska forskningen och deltar i ämnets vetenskaps- och utbildningspolitik.

Livslångt lärande i utbildning, arbete och fritid är ett fenomen som väcker fortsatt samhällelig diskussion. Inom vuxenpedagogisk forskning förs en multidisciplinär och kritisk diskussion om ämnet i disciplinens publikationer och seminarier. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura stärker dialogen mellan forskare, verkställande aktörer och beslutsfattare såväl i Finland som internationellt.

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuras årsböcker staplade.
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuras årsböcker har publicerats från och med år 1942. Bild: Karin Filander.

Samfundet kom till för att ingjuta hopp i det krigshärjade landet

I december 1940 var Urpo Harva, första professorn i vuxenpedagogik i Norden, med och grunda Kansansivistysopillinen Yhdistys (från år 1971 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura), vars syfte var folkbildningsarbete för att stärka den gemensamma kampviljan och solidariteten i det krigshärjade landet. Då var det viktigt att upprätthålla hopp och tröst om att kriget kunde till slut leda till en nyvärdering av alla värden.

I år blir det 80 år sedan ATS grundades. 2020-talets utmaningar är bland annat flyktingströmmarna, klimatförändringen, coronapandemin och ojämställdheten som de förorsakar. Fast dagens utmaningar är delvis olika än år 1940 behövs det på samma sätt kampvilja och samkänsla för att besegra dem.

Samfundet har lång tradition av publikationsverksamhet

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuras huvudpublikation är tidskriften Aikuiskasvatus, som har utgetts från och med år 1981 tillsammans med Kansanvalistusseura. Dessutom publicerar samfundet Aikuiskasvatuksen vuosikirja, som utkom första gången år 1942 med namnet Vapaa kansansivistystyö.

ATS stöder öppen vetenskaplig publicering och tidskriften Aikuiskasvatus övergick i början av år 2019 till en öppen publikation som är fritt tillgänglig utan prenumerationsavgifter. Även tidskriftens tidigare årgångar digitaliserades och är fritt tillgängliga på nätet för forskare, lärare, studerande och den bredare publiken.

Harri Kukkonen (t.v.) och Hannu L. T. Heikkinen med diplomer i hand.
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät ordnandes vid Lapplands universitet i februari 2020. På bilden Harri Kukkonen (till vänster) och Hannu L. T. Heikkinen som fick tidskriftens Aikuiskasvatus pris Årets vetenskapsartikel. Bild: Nina Haltia. 

Forskningsdagar ordnas vartannat år

Samfundets huvudevenemang är Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät som ordnas vartannat år. Nästa gång hålls dagarna år 2022. De samlar forskare, studerande, utvecklare, professionella och förvaltningssakkunniga som jobbar med frågor angående vuxenhet, vuxnas lärande, vuxenutbildning, utveckling av arbetslivet och fritt bildningsarbete från hela Finland. Vid evenemanget utdelar ATS stipendier till förtjänta studerande inom vuxenpedagogik.

Uppträdare i rad med en stor skärm bakom sig som hälsar välkommen till Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen.
Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen ordnades vid Jyväskylä universitet 2016. Bild: Jenni Pätäri.

Samfundets 80-åriga färd firas i december med ett webbinarium

80-åriga ATS firas den 14 december med ett för alla öppet och gratis webbinarium. Till seminariet inbjuds forskare, studerande och andra aktörer inom fältet för att diskutera vad vi i dag behöver vuxenpedagogik för. I ATS:s 80-jubileumsseminarium begrundas bland annat vilka är vuxenpedagogikens och vuxenutbildningens möjligheter och medel i dag att svara på förhandenvarande problem, och hur vuxenpedagogiken för sin del kan vara med och upprätthålla hopp och bygga en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid.

Välkommen med i ATS verksamhet!

I vuxenpedagogiken möts pedagoger och samhällsvetare, ungdoms- och arbetslivsforskare, forskare i politik och praxis samt olika discipliners experter och utvecklare. Alla som är intresserade av frågor kring vuxenpedagogik och vuxenutbildning är välkomna som medlemmar. Du kan läsa mer om samfundet på Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuras webbsidor.
Samfundets logo.