Ansökan om understöd för internationella vetenskapliga och idrottsvetenskapliga konferenser börjar 1.10.2020

Nyheter   1.10.2020 15.29   Uppdaterad 2.11.2020 9.50

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–31.10.2020. Besluten fattas i två omgångar, i december 2020 och februari 2021.

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning och det kan beviljas för tre år. Prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser som finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. Understöd beviljas endast för evenemang som ordnas i Finland. Understöd kan på vissa villkor beviljas åt utländska huvudtalare samt lokalhyra, kommunikation och sekretariat. Nästa ansökning är 1-28.2.2021 och besluten görs i maj 2021.

Understöden kan sökas elektroniskt via ansökningsblanketten på VSD:s webbsidor: konferensunderstöd samt idrottssektorns understöd.