Lisätietoa vertaisarvioinnista

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjankustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvioinnin julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Maailmassa julkaistaan vuosittain yli miljoona tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäynyttä julkaisua ja Suomessakin useita tuhansia.

Vertaisarviointi on myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuavustusten ja Julkaisufoorumi-luokituksen myöntämisen keskeinen kriteeri. Tutkijoille vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ovat tärkeitä meriittejä, minkä lisäksi niillä on OKM:n rahoitusmallin mukaisesti aiempaa suurempi vaikutus yliopistojen rahoitukseen.

Tieteellisten julkaisujen vertaisarviointiprosessin toteutuksessa on eroja niin tieteenalojen kuin julkaisutyyppienkin välillä. Alla olevassa kaaviossa kuvataan yleisellä tasolla vertaisarviointiprosessin tyypilliset vaiheet.

Lähde: Peer Review: a guide for researchers. Research Innovation Network 2010.

FileOhjeita arviointiprosessin kuvaamiseksi (word-tiedosto)

Päivitetty 22.6.2020 12.13