Arbetsutskottet 2021

Arbetsutskottets sammansättning år 2021:

Professor Ulla-Maija Forsberg, ordförande
FD Cecilia af Forselles, vice ordförande
Professor Petri Karonen
Docent Panu Nykänen
Docent Emilia Palonen

Uppdaterad 31.12.2020 12.38