Understödssektionen 2019-2021

Understödssektionens sammansättning åren 2019-2021 är:

Universitetslektor Kurt Fagerstedt (biovetenskaper)
Professor Mats Gyllenberg, ordförande (naturvetenskaper och tekniska vetenskaper)
Professor Kimmo Lapintie (samhällsvetenskaper)
Professor Pirjo Markkola (historia och andra traditionsvetenskaper)
Universitetslärare Outi Veivo (språkvetenskaper)

Uppdaterad 18.9.2020 15.17