Understödssektionen 2022-2024

Understödssektionens sammansättning åren 2022-2024 är:

Universitetslektor Kurt Fagerstedt (biovetenskaper)
Professor Mats Gyllenberg, ordförande (naturvetenskaper och tekniska vetenskaper)
Professor Tiina Kinnunen (historia och kulturforskning)
Professor Sirke Mäkinen (samhällsvetenskaper)
Universitetslärare Outi Veivo (språkvetenskaper)

Uppdaterad 30.12.2021 11.42