Ordförande 2024

Ordförande i VSD:s styrelse Petri Karonen företräder Finska Historiska Samfundet. Han är professor i Finlands historia vid Jyväskylä universitet och har undersökt bland annat Finlands och Sveriges gemensamma tids historia samt processer och problematik kring övergången från krig till fred på lång sikt (ca 1600–2000). Dessutom verkar Karonen i många samfund, föreningar och fonder som finansierar forskning. För närvarande är han ordförande för Finlands Akademis Forskningsråd för kultur och samhälle. Han är också medlem i Delegationen för informationsspridning (2021–2024) och Suomalainen Tiedeakatemia. I VSD:s styrelse har Karonen suttit från år 2019 och är även medlem i dess arbetsutskott.

Styrelsens vice ordförande docent Emilia Palonen företräder Statsvetenskapliga föreningen i VSD:s styrelse. Hon är en forskare med ett brett kunnande och äldre universitetslektor i allmän statslära vid Helsingfors universitet, var hon arbetar för viss tid som ledare för forskningsprogrammet om datafikation samt som ledare för forskningsgruppen HEPP som undersöker känslor, populism och polarisation. Hon är också nordisk representant i International Political Science Associations (IPSA) ledningsgrupp samt ordförande för IPSA:s publikationskommitté. Dessutom är Palonen medlem i Finlands vetenskapsakademiers människorättskommitté och sitter sin andra period som VSD:s representant i styrgruppen för den nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning.

Uppdaterad 9.1.2024 13.36