Beslut från VSDs vårmöte 21.3.2017

Meddelanden   29.3.2017 9.10   Uppdaterad 8.5.2017 13.22

Till nya medlemmar av delegationen godkändes Föreningen för forskning och utvecklandet av rehabilitering rf, Sällskapet för finländsk dödsforskning rf och Patristiska Samfundet i Finland rf. Totalt fanns det åtta ansökningar, av vilka två bordlades. Mötet bestämde att befullmäktiga styrelsen att förbereda ett förslag till grunder för medlemsavgiften för höstmötet. Dessutom godkände mötet årets 2016 bokslut och verksamhetsberättelse. I mötet deltog sammanlagt 39 medlemmar.

Verksamhetsberättelsen finns på www-sidorna https://tsv.fi/sv/verksamhet/handlingar