VSDs vårmöte 21.3.2017

Meddelanden   28.2.2017 14.24

Vårmötet för Vetenskapliga samfundens delegation hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. I mötet kan alla medlemssamfund delta, ändå så att varje medlemssamfund har en röst. Vid eventuella röstningar kan den närvarande personen utöva rösträtt för endast ett medlemssamfund. Granskningen av fullmakter börjar kl. 12.30 och slutar kl. 13.00.

Vid vårmötet beslutas om godkännandet av nya medlemssamfund och bekräftas förra årets verksamhetsberättelse samt bokslut. Under mötet förs också en remissdebatt om delegationens medlemsavgiftsgrunder.

Mötesmaterialet skickas till samfundens kontaktpersoner per e-post senast 14 dagar före årsmötet. Vi ber samfunden att granska att ert samfunds uppgifter är korrekta i medlemssamfundsförteckningen på www-sidorna https://www.tsv.fi/sv/verksamhet/medlemssamfund. Korrigeringar i uppgifterna ska lämnas SÅ SNART SOM MÖJLIGT till adressen tsv(at)tsv.fi.

Kontrollera också att ni väljer en mötesrepresentant och att hen har med sig till mötet en undertecknad fullmakt, som kommer med mötesposten. Fullmakten finns också här PDF icon VALTAKIRJA.pdf

Efter mötet bjuds mötesdeltagarna på en lätt buffet och fritt umgänge.