Yhteystiedot

Address: Kirkkokatu 6, FI-00170 Helsinki, Finland
Tel.int. +358-9-228 691
Email: exchange.centre@tsv.fi

Georg Strien +358 9 228 69 238, georg.strien(at)tsv.fi (Johtava kirjastonhoitaja / Ledande bibliotekarie / Head librarian)
Vaihdot: Ranska, Keski- ja Itä-Eurooppa, Balkan, Venäjä ja muu entisen NL:n alueet sekä sopimusasiat    
Byten: Frankrike, Central- och Östeuropa, Balkan, Ryssland och det övriga forna SU samt kontrakt
Exchanges: France, Central, Eastern and South Eastern Europe, Russia and other countries of the former Soviet Union

Hannele Pakarinen +358 9 228 69 240, hannele.pakarinen(at)tsv.fi (Informaatikko / Informatiker / Information specialist)
Vaihdot: Aasia, Afrikka, Alankomaat, Amerikka, Australia, Baltia, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britania, Italia, Portugali
Byten: Afrika, Amerika, Asien, Australien, Baltikum, Belgien, Holland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Stor-Britannien
Exchanges: Africa, America, Asia, Australia, Baltic countries, Belgium, Holland, Ireland, Italy, Portugal, Spain, United Kingdom

Lena Lönngren +358 9 228 69 239, lena.lonngren(at)tsv.fi (Julkaisusuunnittelija / Publikationsplanerare / Publications planner)
Vaihdot: Pohjoismaat
Byten: Norden
Exchanges: Nordic countries

Päivitetty 23.5.2023 12.15