Seurat

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus palvelee ensisijaisesti TSV:n jäsenseuroja ja muita julkaisijayhteisöjä hoitamalla kyseisten yhteisöjen kansainväliset julkaisuvaihdot sekä lähettämällä arvostelukappaleita. Vuonna 2020 näitä vaihtavia julkaisijoita oli 60. Vaihtokeskus huolehtii sopimuksen mukaan myös lahjojen lähettämisestä. Tästä lisäpalvelusta laskutetaan kuitenkin kulut.

Julkaisijat, joiden vaihdot Vaihtokeskus hoitaa, voivat pyytää monipuolista tilastotietoa. He voivat myös esittää toivomuksia hankittavasta aineistosta ja vaikuttaa siihen, mihin saapuva aineisto sijoitetaan.

Julkaisija voi tietyin edellytyksin tehdä sopimuksen Vaihtokeskuksen kanssa vaihtojen hoidosta. Sopimuksessa sovitaan vaihtoon luovutettavasta aineistosta, vastineena saatavien ulkomaisten julkaisujen ensisijaisesta sijoituspaikasta sekä menettelytavoista vaihtojen solmimisessa. Vaihtokeskus vastaa vaihtotoiminnan kuluista.

Päivitetty 2.9.2020 11.18