LUMI-hakupalvelu

LUMI (Lista UlkoMaisista Internetjulkaisuista) on ulkomaisten verkkojulkaisujen hakupalvelu.

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus on kerännyt tietoa kauttansa tulevien painettujen julkaisujen rinnakkaisista verkkoversioista. Tiedot verkkoversioista on välitetty julkaisuja vastaanottaville kirjastoille sekä vaihdon loppuessa myös vaihtaville seuroille. Nämä tiedot ovat nyt löydettävissä LUMIsta.

Ulkomaisten tieteellisten (verkko)julkaisujen etsiminen helpottuu, kun yhdeltä sivulta voi selata maantieteellisesti laajaa kokoelmaa. Jos LUMIsta löydetty verkkojulkaisu ei ole avoimesti saatavilla tai painettuun versioon haluaa päästä käsiksi, voi sen todennäköisesti löytää jonkun kotimaisen tieteellisen kirjaston kokoelmasta. Listasta löytyvät takautuvasti digitoidut verkkojulkaisut täydentävät kirjastojen painettuja kokoelmia.

LUMI ei ole DOAJ:n kaltainen palvelu, jossa lehtien laatukriteerit tarkistetaan ja avoimuus on tiukasti määritelty. LUMIssa mukana on kaikkea vuosikertomuksista ja aineistokokoelmista vertaisarvioituihin lehtiin, ja sellaisena se heijastaa julkaisuvaihdon kautta syntyneitä suomalaisen tutkimuksen globaaleja kontakteja ja verkostoja.

Listasta löytyvät verkkojulkaisut ovat pääosin vapaasti saatavilla, joko välittömästi tai viiveellä. Avoimuuden taso kuitenkin vaihtelee julkaisukohtaisesti ja joukossa on myös niin sanottuja hybridilehtiä eli tilausmaksullisia julkaisuja, joiden artikkeleista vain osa on avoimesti luettavissa. Listaa kartutetaan ja päivitetään vaihtotoiminnan yhteydessä ja käyttäjäpalautteen perusteella.

Hae julkaisuja LUMI-hakupalvelusta.

Päivitetty 23.5.2023 12.16