Kirjastot

Vaihtokeskus hankkii vaihtona ulkomaista tieteellistä aineistoa. Suomalaiset tieteelliset kirjastot saavat sopimuksen mukaan haluamiaan ulkomaisia julkaisusarjoja. Vaihtokeskuksen palvelut ovat sijoituskirjastoille maksuttomia lukuun ottamatta sarjojen kuljetuksesta kirjastoihin mahdollisesti aiheutuvia postituskuluja. Vaihtokeskukselle saa mielellään esittää toivomuksia hankittavista sarjoista.

Tarjolla olevia julkaisuja:

Tarjoamme sijoittamattomia sarjoja ja monografioita tarjouslistoilla ainakin kerran vuodessa. Lisäksi voi kirjasto verkkosivuilta myös itse tarkistaa, mitä on tarjolla:
lehdet ja sarjat
monografiat

Kirjastoon saapuva aineisto ja karhuaminen:

Vaihtokeskuksella on oma saapumisvalvontaan soveltuva tietokanta. Saapuvia julkaisuja voi tarkistaa joko sarjan tai sijoituskirjaston mukaan.
Saapuvat sarjat / sijoituskirjastot.

Jos Vaihtokeskuksessa huomataan, että sarja ei tullut lainkaan tai että sen osia puuttuu, sitä karhutaan. Karhu näkyy sarjan tiedoissa verkkosivuilla. Karhuamme luonnollisesti myös kirjaston pyynnöstä

Päivitetty 19.8.2019 12.53