Hakuohje

Avustushakemus tehdään TSV:n verkkosivuilla olevaan sähköiseen hakemustietokantaan, johon hakijan on ensin rekisteröidyttävä.

Valtion avustus on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomailla asuvien pääpuhujien matkakuluihin. Kansainvälisten tapahtumien osalta voidaan myöntää tukea myös

 • tilakuluihin
 • sihteeristökuluihin
 • viestintään (ei kuitenkaan konferenssijulkaisuihin)

Hakemusta laatiessa huomioonotettavaa

 • huolellisesti laadittu hakemus
 • huolellisesti laadittu kokonaisbudjetti, josta ilmenevät kaikki menot ja tulot, mukaan lukien yllä mainitut kohdat eriteltynä. Budjetin on oltava tasapainossa ja omarahoitusosuuden riittävä. Budjetti lähetetään hakemuksen mukaan liitteenä..
 • alustava ohjelma, joka lähetetään myös liitteenä
 • ulkomaisten pääpuhujien ansioluettelot

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin tarkoituksiin

 • tapahtumat, joissa ei käsitellä liikuntatiedettä
 • kansalliset seminaarit, joissa ei ole ulkomaisia puhujia
 • tutkimushankkeiden sisäiset työseminaarit
 • kansainvälisten järjestöjen vuosikokoukset
 • kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun tähtäävät työkokoukset
 • ulkomailla järjestettävät konferenssit
 • tutkijakoulutuskurssit ja -kesäkoulut
 • konferenssit, joiden järjestelyt ovat niin alussa, että ohjelmaa ei ole saatavissa tai kutsuttavat puhujat eivät ole tiedossa, tai jotka muuten eivät vastaa yllä mainittuja ehtoja.
 • tapahtumat, jotka ovat päätöksentekohetkellä jo ohi.
Päivitetty 28.11.2023 18.28