Liikunta-alan kansainväliset konferenssit ja kokoukset

Päivitetty 16.1.2017 8.57

Etusijalla ovat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toistuvat konferenssit, joita suomalaiset omalla vuorollaan järjestävät Suomessa. Merkittävä osa kuluista tulee kattaa osallistumismaksuilla. Poikkeustapauksissa harkinnanvaraisesti voidaan hyväksyä myös muu omarahoitus. Tällöin hakijan on selkeästi osoitettava muu rahoitus, jonka käyttämisestä järjestäjät voivat päättää. Budjetin tasapainoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Avustuksella voi kattaa korkeintaan 30 % kuluista eikä valtion taholta tuleva rahoitusosuus saa kokonaisuudessaan ylittää 30 %.

Avustusta myönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin.

Hakuajat
Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: vuonna 2017 hakuajat ovat 1.-28.2.2017 ja 1.-31.10.2017. Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa.

Lisätietoja
Puh. (09) 228 69 238 (Georg Strien) sähköposti: avustukset@tsv.fi