Liikunta-alan kansainväliset konferenssit ja kokoukset

Huom! Koronavirus (COVID-19) vaikuttaa monien konferenssien järjestelyihin. Jos konferenssin ajankohta siirtyy, pyydämme lähettämään muutoshakemuksen osoitteeseen avustukset@tsv.fi. Muutoshakemuksessa tulee ilmoittaa mihin myöntöön haetaan muutosta, ja minkälainen muutos on kyseessä sekä perustelu siihen. Jos konferenssi peruutetaan, pitää silti tehdä myönnetystä avustuksesta tiliselvitys. TSV päättää tapauskohtaisesti, voidaanko olla perimättä avustusta kokonaan tai osittain takaisin.

TSV välittää opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Tuki on sidoksissa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottoihin ja sitä voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Etusijalla ovat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toistuvat konferenssit, joita suomalaiset omalla vuorollaan järjestävät Suomessa. Merkittävä osa kuluista tulee kattaa osallistumismaksuilla. Poikkeustapauksissa harkinnanvaraisesti voidaan hyväksyä myös muu omarahoitus. Tällöin hakijan on selkeästi osoitettava muu rahoitus, jonka käyttämisestä järjestäjät voivat päättää. Budjetin tasapainoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Avustuksella voi kattaa korkeintaan 30 % kuluista eikä valtion taholta tuleva rahoitusosuus saa kokonaisuudessaan ylittää 30 %.

Avustusta myönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin.

Huom! Raportointi ennen lokakuuta 2018 tehdyistä hakemuksista tehdään tiliselvityslomakkeen kautta. Uudemmat myönnöt, joiden päätösnumero alkaa 03-201, raportoidaan uuden hakujärjestelmän kautta.

Hakuajat

Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Seuraavat hakuajat ovat  1.-31.10.2021 ja 1.-28.2.2022. Päätökset tehdään vuoden 2022 helmikuun alussa ja toukokouun alussa.

Lisätietoja

Georg Strien: Puh. (09) 228 69 238, sähköposti: avustukset@tsv.fi

Päivitetty 13.4.2021 16.51