Suunnittelijan määräaikainen työ

Uutiset   30.1.2019 11.03   Päivitetty 24.6.2020 13.43

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta hakevat

Suunnittelijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 18 kuukauden ajaksi. Työ alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2019.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) käynnistävät tiedekasvatushankkeen. Hankkeessa laaditaan kokonaiskuva Suomessa järjestettävistä tiedeviestinnän tapahtumista ja laaditaan suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia elinikäisen tiedeoppimisen tueksi. Haemme suunnittelijaa toteuttamaan hanketta yhteistyössä TJNK:n ja TSV:n sihteeristöjen kanssa. Hanke on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Odotamme sinulta

  • ylempää korkeakoulututkintoa. Tieteellinen jatkotutkinto on etu.
  • suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta
  • itsenäistä otetta työhön ja käytännössä todennettuja verkostoitumis- ja organisaatiotaitoja
  • erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito ja muu kielitaito on etu.

Arvostamme erityisesti

  • tiedekasvatuskentän ymmärrystä tai kokemusta tiedekasvatuksesta
  • tiedeviestinnän kentän tuntemista
  • kokemusta selvitystyöstä ja tiedonkeruun taitoja
  • viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Työskentelet osana innostunutta ja kykyjäsi arvostavaa tiimiä työpisteessämme Helsingissä Snellmaninkadulla.
Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Palkkaus on kokemuslisästä riippuen noin 3300-3800 €/kk. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Koeaika on 4 kk. Lähetä hakemuksesi viimeistään 22.2.2019 klo 16:00 sähköpostitse osoitteeseen tsv@tsv.fi, merkitse viestin aiheeksi ”Suunnittelija/tiedekasvatus” Hakemus tulee toimittaa yhtenä tiedostona ilman erillisiä liitteitä (esim.  yhtenä PDF-tiedostona). Lisätietoja antaa 4.-8.2. ja 20.-21.2. pääsihteeri Reetta Kettunen (p. 040 733 5935).

Lisätietoja Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeesta (teksti linkkinä  tiedekasvatushanke-uutiseen)
Lisätietoja TJNK:n toiminnasta (teksti linkkinä: https://tjnk.fi/fi)
Lisätietoja TSV:n toiminnasta (teksti linkkinä: https://tsv.fi/)