Tieteellisen julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan valtionavustusten jakoon tulee tällä hakukaudella pieniä muutoksia, joilla pyritään tehostamaan valtionavustusten vaikuttavuutta ja vähentämään palautusten määrää. Julkaisuavustusinfossa kerrotaan näistä muutoksista.

Lehden artikkeleiden teemoja ovat kriisin käsite, kasvien avustettu leviäminen, Thomas Moren Utopia ja teknillisten tieteiden akatemiat Suomen tiedeyhteisössä.

Ehdotuksia hallituksen jäseniksi vapautuville paikoille voi tehdä jo ennen syyskokousta. Ehdokkaita ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään voi ehdottaa verkkolomakkeella.

Suurelle yleisölle suunnattu tiedetapahtuma Tutkijoiden yö toteutetaan ensi syksynä (30.9.2016) 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Euroopan laajuisesti tapahtuma järjestetään samaan aikaan noin 300 eri kaupungissa.

Jokaisen lehden kannattaa ilmoittaa rinnakkaistallennuspolitiikkansa julkisesti, sillä kirjoittajilta vaaditaan yhä useammin artikkelien rinnakkaistallennusta joko oman organisaationsa julkaisuarkistoon tai muuhun, esim. alakohtaiseen julkaisuarkistoon.

322 825 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2016-2018.