Tieteellisten seurain valtuuskunnan kysely- ja kommentointirekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenrekisteristä.

Laatimispäivä 14.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
tsv(at)tsv.fi
puh. 09 228 691

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Hallinnon assistentti Elina Suominen
Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
tsv(at)tsv.fi
(09) 228 69 225

3. Rekisterin nimi

TSV:n kysely- ja kommentointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kyselyiden ja kommentointien organisoiminen.

5. Käsiteltävät tiedot

Rekisteri sisältää kyselyyn tai kommentointiin liittyviä tietoja. Kaikista kommentoinneista ja joistakin kyselyistä rekisteri sisältää lisäksi rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • nimi 
  • sähköpostiosoite
  • taustaorganisaatio

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään kyselyyn tai kommentointiin vastaamisen yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen sekä siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä muihin palveluihin eikä tietoja siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaaminen ja säilytysaika

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

Päivitetty 14.6.2023 9.03